Medlemsavtal

MERSMAK HELSINGBORG

§1 Syftet med Mersmak är att skapa en plats för
kunskapsutbyte och gemensam utveckling. Våra
medlemmar får möjlighet att hjälpa varandra hitta nya
kunder och fortsätta givande samarbeten med nuvarande kunder.

§2 Avtalet gäller 12 månader från dagen det godkänns. Skäl för uppsägning regleras av §6.

§3 Faktura skickas vid att medlem går med i nätverket
och skickas på 30 förfallodagar. Avgifter utgår enligt
överenskommelse. Inbetalning av avgifter skall göras
senast det datum som anges vid fakturering.

§4 Det åligger Mersmak att:
• Månadsvis arrangera träffar med bokad lokal.
• Inför varje träff (anpassas efter respektive medlemspaket) skicka ut
inbjudningar.
• Skicka ut nyhetsbrev för att hålla medlemmar uppdaterade om vad som
händer i Mersmak.

§5 Som medlem i Mersmak förväntas du:
• Meddela frånvaro senast 7 dagar före bokat
månadsmöte.
• Vara delaktig i att sprida MerSmak Helsingborg. Detta görs bland annat
via sociala medier. Därför delar vi med oss av vad
som händer hos oss, vilka
samarbeten som skapas, vad som
händer i branschvärlden.
• Mersmak Helsingborg är ett nätverk
för och av medlemmarna – därför är
det särskilt viktigt att alla är på plats
under mötena. Närvarar man inte
på träffarna utan giltig anledning
för många gånger kan det vara att en
branschkollega får närvara istället.

§6 Om medlem bryter mot dessa föreskrifter och/eller
stadgar är styrelsen berättigad att säga upp medlemsavtalet och att på medlems bekostnad vidta de åtgärder som styrelsen finner nödvändiga p.g.a. det
inträffade.

Vill du bli medlem?

Fyll i formuläret eller kontakta alice@nerdsofsweden.se för att bli medlem.

    Godkänn formulär

    Jag har läst och godkänner medlemsavtalet för Mersmak Helsingborg.